مزایای طرح

ورود به طرح درآمد زایی با صدور بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شما

کسب حداقل درآمد تا ۲میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و حداکثر تا سقف ۲۸ میلیارد تومان در طول ۱۸ ماه

مکان رسیدن به درآمد حداقل و حداکثری تا قبل از ۱۸ لایه

پرداخت کمسیون ها در پنجم هر ماه به شماره حساب بانک ملت شما

عدم پرداخت حق بیمه ثالث و بدنه در صورت رسیدن به امتیاز مورد نظر ، که در این صورت حق بیمه توسط نمایندگی پرداخت خواهد شد

مشاهده کلیه ی فعالیت های مالی و پرداختی در صفحه ی اختصاصی و مشاهده روند فعالیت شما با یوزر و پسورد اختصاصی شما

about image

مزایای دریافت پوشش بیمه ای

  • پوشش سرمایه فوت
  • پوشش سرمایه فوت به علت حادثه
  • پوشش نقص عضو به علت حادثه
  • پوشش هزینه های پزشکی
  • پوشش دریافت مستمری بیکاری
  • پوشش عدم پرداخت حق بیمه به علت از کار افتادگی
  • پوشش امراض خاص
  • مشارکت در منافع
about shape